Поточний номер

2024: ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: Збірник наукових праць. Випуск 1(39). 2024
					##issue.viewIssueIdentification##

Водний транспорт. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. – К.: ДУІТ, 2024. – Випуск 1 (39). – 275 с. https://doi.org/10.33298/2226-8553.2024.1.39 У збірнику публікуються матеріали, що відображають наукову й методичну роботу викладачів і здобувачів Державного університету інфраструктури та технологій, закладів вищої освіти, фахівців підприємств і організацій водного транспорту.

Більшість публікацій присвячена проблемам галузі, експлуатації засобів водного транспорту, зокрема, розглядаються питання інфраструктури, технологій та організації транспортних процесів, впровадження сучасних технологій, математичного моделювання, екологічної безпеки, економічних аспектів діяльності річкового та морського транспорту й якісної підготовки фахівців з даного напрямку.

Збірник має чотири тематичні розділи: «Судноводіння та енергетика суден», «Методика навчання», «Інформаційні технології», «Екологічна безпека».
Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій
Адреса редакції: вул. Кирилівська, 9, Київ, Україна, 04071
Телефон: +38(044) 482-51-38
E-mail редакції: [email protected]; інформаційний сайт: http://vt.duit.edu.ua

Опубліковано: 2024-03-12

Весь випуск

Судноводіння та енергетика суден

Переглянути всі випуски

Prefix DOI - 10.33298

У збірнику публікуються матеріали, що відображають наукову й методичну роботу викладачів і аспірантів Державного університету інфраструктури та технологій, фахівців підприємств і організацій водного транспорту. Більшість публікацій присвячена проблемам галузі експлуатації засобів водного транспорту, зокрема, розглядаються питання інфраструктури, технологій та організації транспортних процесів, впровадження сучасних технологій, математичного моделювання, екологічної безпеки, економічних аспектів діяльності річкового та морського транспорту й якісної підготовки фахівців з даного напрямку.

Збірник має чотири тематичні розділи: «Судноводіння та енергетика суден», «Методика навчання», «Інформаційні технології», «Екологічна безпека».

Засновник: Державний університет інфраструктури та технологій

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23216-13056ПР від 23.02.2018 р

Збірник входить до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus (http://www.indexcopernicus.com, ICV 2017-54.76) та eLIBRARY (http://www.elibrary.ru)