УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ТА БІОЛОГІЧНОГО СЕГМЕНТІВ ЕРГАТИЧНОЇ СИСТЕМИ «СУДНОВОДІЙ - СУДНО» З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОГО НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • А.А. Зазірний
  • О.О. Аросланкін

Ключові слова:

судно, судноводій, ситуація небезпечного зближення, навігаційна обстановка, ергатична система, людський фактор

Анотація

У статті проаналізовано причини виникнення та наслідки небезпечних ситуацій під час руху судна та визначено необхідність застосування індивідуально-адаптованого підходу для підтримки прийняття рішення. Запропоновано підхід щодо оперативного контролю та підтримки дій судноводія, в основі якого лежить використання індивідуально адаптованої нейромережевої моделі його діяльності, що реалізує особливості управлінських реакцій при небезпечних режимах плавання. Такі моделі дозволяють здійснювати виявляти та перехоплювати помилки судноводія в процесі реалізації прийнятого рішення. Прогнозу точності приведення судна в термінальну точку траєкторії маневру на основі поточного вектору стану, забезпечує своєчасність визначення ситуації. Складність завдання прогнозування ситуацій в небезпечних режимах управління  за рахунок визначення помилок судноводія виникає через неможливість чіткої постановки відповідності змін вхідних і вихідних параметрів стану, в якому знаходиться або до якого прагне об'єкт управління. Найважливіша властивість нечітких нейронних мереж, що свідчить про їх великий потенціал в галузі прогнозування та підтримки дій судноводія, складається в можливості паралельної обробки інформації усіма нейронами. Завдяки цій здатності при великій кількості міжнейронних зв'язків досягається одночасно обробка значного обсягу вимірювальної інформації, що надходить вимірювальної інформації в реальному масштабі часу. Структура та параметри нечітких нейромережевих моделей визначаються на основі обробки даних попередніх дій, виконаних конкретним судноводієм на конкретному судні, та безперервно уточняються по мірі надходження нових даних. Використана класифікація помилок судноводія при прийнятті рішень в процесі управління суден дозволило розробити процедури реагування на них. Запропонований підхід дозволяє узгодити технічний та біологічний сегмент ергатичної системи «судноводій ⸺ судно» та знизити вплив людського фактору в небезпечних ситуаціях під час руху судна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-22

Номер

Розділ

Судноводіння та енергетика суден