ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛОВИХ ПРОФІЛІВ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СУДНОВОГО МАЛООБЕРТОВОГО ДВИГУНА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ШВИДКОСТІ СУДЕН

Автор(и)

  • М.Є. Рибальченко
  • Є.В. Білоусов

Ключові слова:

судновий малообертовий двигун, індиціювання, індикаторна діаграма, параметри робочого процесу, режим роботи

Анотація

Під час експлуатації головних суднових малообертових двигунів, згідно вимог нормативної документації, є необхідність регулярно перевіряти та оцінювати велику кількість параметрів робочого процесу. Такі вимоги необхідні для того, щоб стежити за змінами в умовах протікання основних процесів на окремих етапах здійснення робочого циклу двигуна, що надає змогу виявити будь-які порушення в його роботі пов’язані зі зміною технічного стану його окремих елементів, та двигуна в цілому. Це дозволяє вживати необхідних експлуатаційних заходів на ранній стадії виникнення проблем, щоб запобігти їх подальшого розвитку. Такий підхід також дозволяє забезпечити оптимальне використання двигуна та загальну економічність установки в цілому, що дуже важливо при сучасній тенденції щодо подорожчання палива, та посилення екологічних вимог. Однак, щоб оцінити зміни в параметрах робочого процесу потрібно порівняти результати планового індиціювання з попередніми даними та з результатами, отриманими під час стендових випробувань двигуна, або еталонними діаграмами та параметрами, отриманими розрахунковим шляхом. Сучасні тенденції до зниження експлуатаційної швидкості суден, пов’язані з намаганням судновласників зменшити витрати на паливну складову, унеможливлюють проведення індиціювання та діагностики двигунів на номінальних режимах. Як наслідок, виникає потреба в визначені параметрів робочого процесу на режимах часткових навантажень які суттєво відрізняються від номінальних. Для вирішення цієї проблеми, авторами було запропоновано методику, яка дозволяє отримувати аналітичним шляхом еталонні індикаторні діаграми для будь якого режиму роботи двигуна, базуючись на результатах його стендових випробувань. Аналіз таких діаграм дозволяє розширити перелік параметрів, що характеризують перебіг робочого процесу та виявити закономірності змін цих параметрів. Визначенню розширеного переліку параметрів робочого процесу у всьому діапазоні робочих режимів суднового малообертового двигуна основаного на аналізі розрахункових індикаторних діаграм присвячено дослідження, результати якого викладено в даній статті

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-06

Номер

Розділ

Судноводіння та енергетика суден