ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ МАСЛЯНОЇ СИСТЕМИ ВИСОКООБЕРТОВОГО ДИЗЕЛЯ Д 246.4 НА ПАРАМЕТРИ ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКУ МОТОРНОГО МАСЛА

Автор(и)

  • В.П. Савчук
  • Є.В. Білоусов
  • Д.В. Курносенко
  • Г.Я. Тулученко

Ключові слова:

високообертовий двигун, кривошипно-шатунний механізм, система мащення, масляний насос, запобіжний клапан, пульсації моторного масла, порядок гармоніки

Анотація

Питання підвищення ефективності експлуатації суднових енергетичних установок на сьогодні, зокрема, лежать в площині підвищення експлуатаційної надійності двигунів внутрішнього згоряння. Це, в свою чергу, вимагає їх оснащення діагностичними комплексами безперервної дії, що виявляють несправності на ранніх етапах їх розвитку та порушення умов експлуатації, що викликані людським фактором. Безвідмовна робота суднових двигунів у значній мірі залежить від справності кривошипно-шатунного механізму (КШМ), втрата працездатності якого призводить до зупинки всієї енергетичної установки, а у випадку застосування їх як головних двигунів, то і до втрати руху судном. Складність геометричних (конструктивних) і експлуатаційних параметрів кривошипно-шатунного механізму та відсутність чітко визначених взаємозв’язків між ними ускладнює процес діагностування і призводить до необхідності використання непрямих методів діагностики. Це вимагає проведення досліджень впливу відхилення експлуатаційних показників елементів системи мащення та підшипникових вузлів на вихідний сигнал. На сьогодні найбільш ефективним методом таких досліджень є застосування спеціалізованих програмних комплексів, серед яких відзначимо GT-ISE від Gamma Technologies (США) та AVL, що розроблено Advanced Simulation Technologies (Австрія). Для виявлення взаємозв’язків між технічним станом елементів контуру подачі та очищення системи мащення дизельного двигуна Д246.4 проведено дослідження із використанням комп’ютерного моделювання. Вихідні параметри елементів досліджуваного контуру отримано в результаті стендових досліджень. Наведено детальний опис побудови комп’ютерної 1-D моделі, параметри досліджуваних елементів та умови проведення дослідження. Результати проведених досліджень пульсацій тиску та зміни продуктивності в об’єктах контуру подачі та очищення моторного масла вказують на те, що найбільш інформативним параметром для діагностування несправностей та відмов є частотний аналіз пульсацій тиску на підставі моніторингу гармонік пульсації тиску. Працездатність масляного насоса та запобіжного клапана золотникового типу доцільно оцінювати за характером пульсацій тиску, що відповідають гармонікам з порядком, рівним подвоєному числу кількості зубів шестерні масляного насоса. Подальші дослідження з метою визначення зміни працездатності підшипників ковзання необхідно проводити із урахуванням геометричних особливостей масляних каналів та відповідно підшипникових вузлів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-06

Номер

Розділ

Судноводіння та енергетика суден