ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФРАХТУВАННЯ» БАКАЛАВРАМ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ)

Автор(и)

  • Ю.О. Коскіна

Ключові слова:

бакалавр, фрахтування, трампове судноплавство, транспортні технології, компетентності

Анотація

У статті визначено місце фахової дисципліни «Фрахтування» у освітньо-професійній програмі «Організація перевезень та управління на транспорті», розробленій у рамках спеціальності 275 Транспортні технології, яка реалізується у Науковонавчальному інституті морського бізнесу Одеського національного морського університету. Встановлено взаємні зв'язки із дисциплінами, які мають бути попередньо вивчені як такі, окремі знання за якими формують базу для вивчення дисципліни «Фрахтування». Наведено загальні та професійні компетентності, яких мають набути майбутні бакалаври з транспортних технологій, а також очікувані результати навчання. Їх сформовано із врахуванням специфіки сфери трампового судноплавства, на яку і орієнтовано дисципліну. Подано загальні відомості щодо обсягу та змісту дисципліни із їх поділом на частини відповідно до видів і сутності фрахтування суден. Вказано методи та форми реалізації освітнього процесу, які базуються на традиційних лекційних та практичних заняттях, але із використанням широкої документальної бази – реальних договорів фрахтування суден, «читати» які студенти мають навчитися. При виконанні ситуативних завдань, передбачених відповідними навчальною і робочою програмами, заохочується ухвалення студентами самостійних рішень із обґрунтуванням власної думки та коментарями отриманих результатів. Ситуативне завдання полягає в обґрунтуванні найбільш прийнятного для судновласника варіанту відфрахтування судна на рейс та передбачає виконання необхідних розрахунків експлуатаційних та економічних показників. Вивчення дисципліни потребує значних знань англійської мови, яку під час занять студенти мають можливість поглибити та розширити за рахунок вживання термінів, які використовуються у фрахтовому бізнесі, а також вдосконалити навички ділового листування англійською мовою.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-06