ВИКОРИСТАННЯ ВІМ-ОНТОЛОГІЙ ПРИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • О.І. Ткаченко
  • О.А. Ткаченко
  • В.В. Цура

Ключові слова:

онтологія, онтологічна модель, ВІМ-онтологія, метаонтологія, інтелектуальні системи, інтелектуалізація процесів, предметна область, OWL, Protégé, будівництво об’єкту транспортної інфраструктури

Анотація

Розглянуто проблематику інтелектуалізації процесів будівництва з використанням ВІМ-онтологій на прикладі сфери будівництва об’єктів транспортної інфраструктури. Проаналізовано деякі аспекти, етапи та принципи розробки інтелектуальних систем (інформаційних систем з елементами інтелектуалізації). Визначено основні вимоги до інтелектуалізації процесів будівництва об’єктів транспортної інфраструктури для вирішення широкого кола теоретичних і практичних проблем.

Онтологічний підхід ґрунтується на розумінні онтології як деякої універсальної форми подання знань. Онтологічне моделювання процесів будівництва об’єктів транспортної інфраструктури та інтелектуалізація цих процесів сприяють вирішенню широкого кола задач проєктування, будівництва та експлуатації цих об’єктів завдяки врахуванню факторів, що відображено у відповідній багаторівневій онтологічній моделі.

Наведено основні положення та інструментарій побудови онтології процесів будівництва об’єктів транспортної інфраструктури для визначення метаонтології предметної області, що розглядається. Інструментарієм є мова опису онтологій OWL та редактор онтологій Protégé.

Інтелектуалізація процесів будівництва об’єктів транспортної інфраструктури на основі ВІМ-онтологій обумовила наступне: висока геометрична точність конструкцій, що отримується за допомогою BIM-технологій, і можливість передачі даних у САПР-системи підвищують технологічність виробництва, скорочують час монтажу, дають можливість реалізувати складні архітектурні форми, мінімізують час розробки проєкту чи внесення до нього змін; необхідність розробки стандартів, які б закріпили статус інформаційної моделі (в тому числі й онтологічної); необхідність розвитку власного програмного забезпечення підтримки ВІМ-технології. Розроблена багаторівнева онтологія сприяє термінологічній уніфікації та прискорює пошук інформації у базі знань відповідної інтелектуальної системи

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-26