СИТУАЦІЙНА ОБІЗНАНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ БЕРЕГОВИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОНОМНИХ БЕСПІЛОТНИХ СУДЕН

Автор(и)

  • О.І. Тимочко
  • О.М. Тимощук
  • В.М. Руденко
  • О.М. Сітков

Ключові слова:

автономне судно, безпілотне судно, е-навігація, ситуаційна обізнаність, оператор, інформація, управління

Анотація

Метою роботи є дослідження ситуаційної обізнаності операторів берегових центрів управління для безпечної експлуатації безекіпажних автономних суден. Поставлена мета досягається шляхом аналізу основних рішень, спрямованих на розширення зони безпілотного режиму плавання автономних безекіпажних суден. Детальний аналіз проекту MUNIN щодо здійснення автономного безпілотного трансокеанського рейсу на великому суховантажному судні показав, що лише на трансокеанському відрізку реалізовано автономне безпілотне управління. Досліджено схему організації управління безекіпажним судном та особливості керування ним у районах входу (виходу) у (з) порт(у). Підкреслено провідну роль інформаційно-телекомунікаційних технологій для передачі інформації на борту суден, між суднами і між суднами і береговими службами. Запропоновані раціональні швидкості руху безекіпажних суден для зменшення викиду відпрацьованих газів. Виявлені особливості і здійснено порівняння властивостей безпілотного й автономного судна. Підкреслено провідну роль людського фактору у системі «безекіпажне судно-оператор-навколишнє середовище», що впливає на досягнення головної мети місії судна. Доведено необхідність підтримання високого рівня ситуаційної обізнаності при перенесенні людського фактору з судна на берег в динамічних безекіпажних системах й більш глибокого врахування людського фактору. Виявлено, що обсяг і період оновлення інформації, що надходить, до берегового центру управління є одним з ключових у плані ситуаційної обізнаності оператора, який керує безпілотним судном. Запропоновано принципи групування інформації, що надходить на судно і забезпечує обізнаність віддаленого оператора про ситуацію. Найбільш суттєвим результатом дослідження є критичний аналіз предметної області та доведення важливої ролі людини у безпечній експлуатації безпілотних суден, можливі помилки, що може припустити оператор, і шляхи їх подолання. Подальшим напрямом роботи є проведення досліджень щодо встановлення особливостей управління безекіпажним судном при застосуванні е-навігації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12

Номер

Розділ

Судноводіння та енергетика суден