ПРИЩЕПЛЕННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О.Ю. Медведєва
  • Н.Г. Строєнко
  • А.В. Катрич
  • М.О. Швайка

Ключові слова:

заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти, майбутні фахівці водного транспорту, академічна доброчесність, професійна підготовка, спеціальність, освітньо-професійна програма, етичний кодекс, морально-етична поведінка, прояви академічної недоброчесності, плагіат

Анотація

В сучасному світі, де водний транспорт відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, логістиці та розвитку економіки, актуальність вивчення та впровадження культури академічної доброчесності серед майбутніх фахівців водного транспорту стає невід’ємною. Задля забезпечення ефективного функціонування водного транспорту, збереження його репутації та посилення конкурентоспроможності на міжнародному рівні важливо не лише надавати здобувачам професійні навички, але й формувати в них вищі етичні стандарти.

У статті розглянуто особливості формування академічної доброчесності майбутніх фахівців водного транспорту як однієї з визначальних умов професійної підготовки здобувачів вищої освіти у межах освітнього процесу. Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, який готує майбутніх фахівців водного транспорту за освітньо-професійними програмами 271.01 «Навігація і управління морськими суднами», 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» та 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» значну увагу приділяє прищепленню та дотриманню правил і принципів академічної доброчесності в освітньому процесі та керується в цьому векторі своєї діяльності Положенням про систему забезпечення академічної доброчесності у ДУІТ [9]. Прищеплення принципів академічної доброчесності означає обов’язковість дотримання всіма учасниками освітнього процесу принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

Ми проаналізували законодавчі і наукові джерела, в яких тлумачиться зміст поняття «академічна доброчесність». Проаналізувавши результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт і опрацювавши навчально-методичну літературу, ми окреслили перелік знань та вмінь із дотримання академічної доброчесності, якими має оволодіти майбутній фахівець водного транспорту у процесі підготовки до фахової дільності.

Сучасний стан розвитку водного транспорту, який наразі є лідером за обсягами вантажних перевезень та забезпечує найнижчу їх собівартість, актуалізує важливість питань етики та академічної доброчесності у підготовці майбутніх фахівців цієї галузі. Проблеми та виклики, пов'язані з недостатнім рівнем культури академічної доброчесності, виступають в якості важливого вступу до дослідження, покликаного вирішити ці негативні тенденції та забезпечити стабільний розвиток галузі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12