РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ ПІД ЧАС ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • О.Ю. Медведєва
  • Н.Г. Строєнко
  • А.В. Катрич

Ключові слова:

здобувач вищої освіти, компетентність, професійна компетентність, мовленнєва компетентність, професійна мовленнєва компетентність майбутніх моряків, позааудиторна робота, науковий гутрок, тематичний тиждень

Анотація

На сучасному етапі конкурентоспроможність випускників українських вишів на внутрішньому і міжнародному ринку праці стає дедалі актуальнішою і відтак посилює свій вплив на визначення пріоритетних напрямків освітнього процесу. В умовах реформування вищої освіти в Україні відповідно до вимог Болонського процесу частка самостійної роботи студентів значно зросла. Тому постає питання ефективної організації позааудиторної роботи, зокрема для розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців. «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки» є документом, схваленим Кабінетом Міністрів України, який чітко визначає мету вищої освіти в Україні – «інтелектуальний, культурний і професійний розвиток особистості» [24, с.19]. У зв’язку з цим МОН України окреслює цілком очікуваний результат реалізації «Стратегії» як «створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг» [17]. Створення ефективної системи вищої освіти є нагальною потребою підготовки кваліфікованих фахівців абсолютно всіх без винятку галузей, в тому числі і морської. «Заклади вищої морської освіти повинні забезпечувати здобувачів освіти добре спланованою та цілеспрямованою підготовкою, націленою на розвиток особистих якостей та професійних навичок» [13, с. 105]. З приємністю зазначу, що багато моїх колег, які прищеплюють культуру мовленнєвої комунікації здобувачам вищої освіти морської галузі, вказують на практичну значущість «аналізу стану сформованості комунікативних навичок у цієї категорії здобувачів освіти» [16, с. 217].

Отже, рівень оволодіння випускником вишу морської галузі комунікативними компетентностями є важливим індикатором його фахової кометентності і відтак цілком обгрунтовує актуальність нашої наукової розвідки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12