МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЙМОВІРНІСНОЇ ГРАФІЧНОЇ МОДЕЛІ НАВІГАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ

Автор(и)

  • І.В. Трофименко
  • Л.Л. Пліта
  • В.М. Федунов
  • В.М. Іваненко

Ключові слова:

судноплавство, навігаційна оцінка, безпека плавання, ймовірнісна графічна модель, байєсівська мережа, схема функціональної цілісності

Анотація

Метою статті є розробка методики побудови ймовірнісної графічної моделі навігаційної оцінки безпеки плавання під час керування суднами в обмежених умовах як на морських районах, так і на внутрішніх водних шляхах. Поставлена мета досягається шляхом аналізу особливостей математичного апарату байєсівської мережі та нотації схеми функціональної цілісності; визначення основних подій для побудови графу байєсівської мережі для навігаційного оцінювання безпеки плавання та відповідних математичних виразів. Встановлено, що, незважаючи на значні зусилля удосконалення організаційно-технічних заходів для забезпечення безпеки судноплавства, рівень навігаційних аварій залишається високим. Існує протиріччя між ростом вимог до безпеки судноплавства та реальним станом речей. Одним з головних факторів, що перешкоджає вирішенню питань, пов'язаних з навігаційною безпекою плавання, є відсутність формальних методів для опису процесу судноплавства. Це пояснюється труднощами у моделюванні поведінки складних організаційно-технічних систем судноплавства в імовірнісному просторі станів, оскільки вплив на процес судноплавства є стохастичним, та обмеженнями теоретичного розуміння у цій області. У результаті виникають складнощі при створенні моделей навігаційних ризиків, що можуть бути використані для комплексної оцінки навігаційної безпеки у рамках складних організаційно-технічних систем судноплавства. Розв'язання цих проблем дозволило б застосовувати формальні методи для управління навігаційними ризиками, оцінки значущості компонентів системи та їхнього впливу на загальну величину ризиків. Найбільш суттєвим результатом є методика побудови ймовірнісної графічної моделі навігаційної оцінки безпеки плавання під час керування суднами в обмежених умовах як на морських районах, так і на внутрішніх водних шляхах з використанням математичного апарату теорії байєсівських мереж і нотації схеми функціональної цілісності. Дослідження показали, що можна використовувати основні риси байєсівських мереж та логіко-імовірнісного методу для математичного опису організаційно-технічних систем управління суднами. Для опису складних організаційно-технічних систем судноводіння можна застосовувати простір імовірнісних подій та аксіоматику Колмогорова разом з правилами булевої алгебри логіки. Цей підхід дозволяє враховувати особливості та цілісність системи «судно-судноводій-середовище» при оцінюванні навігаційних ризиків.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-12

Номер

Розділ

Судноводіння та енергетика суден