Редакційна колегія

Головний редактор

Тимощук О.М., д.т.н., професор (ДУІТ);

Редакційна колегія:

Богом’я В.І., Заслужений винахідник України, д.т.н., професор (заступник головного редактора, ДУІТ);

Єлєазаров О.П., к.ю.н., доцент (ДУІТ);

Сьомін О.А., к.т.н (ДУІТ);

Горобченко О.М., д.т.н., професор (ДУІТ);

Дубинець О.І., д.т.н., професор (ДУІТ);

Фомін О.В., д.т.н., професор (ДУІТ);

Ганношина І.М., к.т.н., доцент (ДУІТ);

Скляренко І.Ю., к.пед.н., доцент (ДУІТ);

Сагін С.В., д.т.н., професор (Одеська національна морська академія);

Сербін С.І., д.т.н., професор (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв);

Соломенцев О.В., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, Київ);

Варбанець Р.А., д.т.н., професор (Одеський національний морській університет);

Тихонов І.В., д.т.н., с.н.с., к.д.п. (ДУІТ);

Чимшир В.І., д.т.н., професор (директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»);

Кравченко Ю.В., д.т.н., професор (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка);

Оніщенко О.А., Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор (Одеська національна морська академія);

Шаріфов З.З., д.т.н., професор (Азербайджанська морська державна академія);

Гафаров А.М., д.т.н., професор (Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану);

Мaмeдoв A.T., д.т.н., професор (Азербайджанський технічний університет);

Прієднієкс В.Р., д.т.н., професор (Латвійська морська академія);

Діасамідзе М.Р., д.т.н., професор (Батумська державна морська академія);

Відповідальний секретар редколегії – Левченко О.В. к.е.н., доцент (ДУІТ).