Редакційна колегія

Головний редактор

Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Панін В.В.

Редакційна колегія:

Тимощук О.М., д.т.н., професор (заступник головного редактора, ДУІТ);

Богом’я В.І., заслужений винахідник України, д.т.н., професор (заступник головного редактора, ДУІТ);

Варбанець  Р.А., д.т.н., професор (Одеський національний морській університет);

Горобченко О.М., д.т.н., доцент (ДУІТ);

Дубинець О.І.,  д.т.н., професор (ДУІТ);

Лісовал  А.А., д.т.н., професор (Національний транспортний університет, Київ);

Сербін С.І., д.т.н., професор (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв);

Соломенцев О.В., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, Київ);

Фомін О.В., д.т.н., професор (ДУІТ);

Мачалін І.О., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, Київ);

Тихонов І.В., д.т.н., с.н.с., к.д.п. (ДУІТ);

Кравченко  Ю.В., д.т.н., професор (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко);

Оніщенко О.А. д.т.н., професор (Одеська національна морська академія);

Шаріфов З. З., д.т.н., професор (Азербайджанська морська державна академія);

Гафаров А. М., д.т.н., професор (Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджана);

Мaмeдoв A.T., д.т.н., професор (Азербайджанський технічний університет);

Прієднієкс В. Р., д.т.н., професор (Латвійська морська академія);

Діасамідзе М. Р., д.т.н., професор (Батумська державна морська академія).

Відповідальний секретар редколегії – Богом'я О.Є. (ДУІТ).